ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

ติว KU-EPT ทันสอบ 3/61 (8 ก.ค.61)

รับรองผล 60%  สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ (English) เพื่อเตรียมสอบปริญญาโท  และปริญญาเอก (ภายในประเทศ) ทุกมหาวิทยาลัย (ทุกคณะ / สาขา) เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก โดยใช้การสอบ  KU-TEST หรือ KU-EPT 

เนื้อหาที่เรียน

ปูพื้นฐาน แกรมม่า ที่ต้องรู้ และเจาะลึก เทคนิคการทำแนวข้อสอบทั้ง 2 Part
Structure & Reading 

โครงสร้างข้อสอบ 80 ข้อ (3 ชม.) สอบ 9.00-12.00 น.
- Structure 40 ข้อ (structure 25 ข้อ+Cloze Test 15 ข้อ)

- Reading Comprehension  40 ข้อ


รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 22 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 5-15 คน


ตารางเรียน

       
ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 

Tel. 099-465-3936, 0867864394  Line @thebrightbrain

                     
                   ก่อนดูรอบติว มาดูแนวข้อสอบจริง KU-EPT 2/61 ล่าสุด 11 ก.พ. 61  กันจร้าาา

        Reference books are usually arranged alphabetically _____readers can rapidly find information.
        1. if                      2. although                       3. so that                       4. in fact


        Cutting  dawn  on meat may _______ slim, according to a European study.
        1.  help  you  staying                                   2.  help you stay
        3. to help  you to stay                                  4. helping you stay


         We were ______ to have the first live sea-lion pup born and subsequently raised to you adulthood.
          1. thrilling                                                2. thrilled
           3. thrill                                                    4. thriller

ตารางติว KU-EPT 2/61 (สอบ 8 เม.ย.61) และรอบ 3/61 (8 ก.ค. 61)
รับรองผล 60% สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***

รอบ ept-1  ค่าลงทะเบียน 6,900 บาท (ราคาปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น
โปรโมชั่น รอบ ept-ss-A,  ept-ss-B

ค่าลงทะเบียน 6,900 บาท (ราคาปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน (KU-EPT) ทันสอบ 8 ก.ค.
ept-ss-A

เต็ม
ส.-อา
เวลาเรียน-->
(26 พ.ค.-3 มิ.ย.)
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD)
ส.26 พ.ค. + อา. 27 พ.ค. 61
ตลุยโจทย์  10.00-17.00 น. (สด) 
ส.2 มิ.ย. + อา. 3 มิ.ย.
ept-ss-B

เต็ม
ส.-อา
เวลาเรียน-->
(27 พ.ค.-3 มิ.ย.)
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD)
อา.27 พ.ค. + อ. 29 พ.ค. (วันวิสาฯ)
ตลุยโจทย์  10.00-17.00 น. (สด) 
ส.2 มิ.ย. + อา. 3 มิ.ย.
 
โปรโมชั่น รอบ  ept-st-C 
ค่าลงทะเบียน 6,900 บาท (ราคาปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ KU-EPT 8 ก.ค. 61
ept-st-C

(เหลือ 4 ที่)
ส.-อา
10.00-17.00 น.
(23 มิ.ย.-1 ก.ค.)
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD)
ส.23 มิ.ย. + อา. 24 มิ.ย.61
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด) 
 ส. 30 มิ.ย. + อา. 1 ก.ค. 61
Private เรียนส่วนตัว

สามารถเลือก
วัน-เวลาเรียนได้

สอนสด
เรียนที่สถาบัน

20 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 18,900 บ.
30 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 26,900 บ.
40 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 33,900 บ.

(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)
Private เรียนส่วนตัว

สามารถเลือก
วัน-เวลาเรียนได้

(DVD)
เรียนที่สถาบัน
เนื้อหาใน DVD จะประกอบด้วย
ปูพื้นฐาน Grammar + Structure
+ตลุยโจทย์แนวข้อสอบทุกมหาลัย
เช่น Cu-Tep, Tu-Get, NIDA, เกษตร ฯ


ค่าลงทะเบียน 14,900 บ. (32 ชม. )
(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)การรับรองผล

รับรองผล 60%  สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี**
(สอบถามเพิ ่มเติม)