ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

ติว KU-EPT ทันสอบรอบ ปี 62

รับรองผล 60%  สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ (English) เพื่อเตรียมสอบปริญญาโท  และปริญญาเอก (ภายในประเทศ) ทุกมหาวิทยาลัย (ทุกคณะ / สาขา) เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก โดยใช้การสอบ  KU-TEST หรือ KU-EPT 

เนื้อหาที่เรียน

ปูพื้นฐาน แกรมม่า ที่ต้องรู้ และเจาะลึก เทคนิคการทำแนวข้อสอบทั้ง 2 Part
Structure & Reading 

โครงสร้างข้อสอบ 80 ข้อ (3 ชม.) สอบ 9.00-12.00 น.
- Structure 40 ข้อ (structure 25 ข้อ+Cloze Test 15 ข้อ)

- Reading Comprehension  40 ข้อ


รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 22 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 5-15 คน


ตารางเรียน

 
 
ผลสอบ คะแนน KU EPT
ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 
Tel. 099-465-3936, 0867864394  Line @thebrightbrain
 
 
    ก่อนดูรอบติว มาดูแนวข้อสอบจริง KU-EPT 2/61 (11 ก.พ. 61)  กันจร้าาา
 
 Reference books are usually arranged alphabetically _____readers can rapidly find information.
        1. if                      2. although                       3. so that                       4. in fact
 
Cutting  dawn  on meat may _______ slim, according to a European study.
        1.  help  you  staying                                   2.  help you stay
        3. to help  you to stay                                  4. helping you stay
 
         We were ______ to have the first live sea-lion pup born and subsequently raised to you adulthood.
          1. thrilling                                                2. thrilled
           3. thrill                                                    4. thriller


ตารางติว KU-EPT  รับรองผล 60% สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***
 
รอบ  Ept-8   เพื่อสอบ KU -EPT (รอบ 8-9 ปี 62) เพี่อสอบวันที่ 25 ส.ค 62


ลงทะเบียนก่อน 29 ก.ค. 62  ลด 1,000 บ. เหลือ 5,900 บาท
ลงทะเบียน 30 ก.ค.-4 ส.ค. ลด 500 บ. เหลือ 6,400 บาท
ลงหลังวันที่ 4 ส.ค. ค่าลงทะเบียนปกติ 6,900 บาท  (งดร่วมกับโปรอื่น)
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ KU-EPT  25 ส.ค. 62
Ept-8N  ส. & อา.
10.00-17.00 น.
(10-18 ส.ค. 62)
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD)
ส. 10 + อา. 11 ส.ค. 62
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด) 
 ส. 17 + อา. 18 ส.ค.  62
Ept-8Ev อ.-พฤ. 
(19.00-21.30 น.)
ส.-อา 
(10.00-17.00 น.)
ปูพื้น  19.00-21.30 น. (DVD)
อ.13+พ.14+พฤ.15+ศ.16 ส.ค.62
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด) 
 ส. 17 + อา. 18 ส.ค. 62
 
รอบ  Ept-10   เพื่อสอบ KU -EPT (รอบ 10-11 ปี 62) เพี่อสอบวันที่ 6 ต.ค. 62

ลงทะเบียนก่อน 8 ก.ย. 62  ลด 1,000 บ. เหลือ 5,900 บาท
ลงทะเบียน 9-15 ก.ย. ลด 500 บ. เหลือ 6,400 บาท
ลงหลังวันที่ 15 ก.ย. ค่าลงทะเบียนปกติ 6,900 บาท  (งดร่วมกับโปรอื่น)
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ KU-EPT  6 ต.ค. 62
Ept-10N  ส. & อา.
10.00-17.00 น.
(21-29 ก.ย. 62)
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD)
ส. 21 + อา. 22 ก.ย. 62
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด) 
 ส. 28 + อา. 29 ก.ย.  62
Ept-10Ev อ.-พฤ. 
(19.00-21.30 น.)
ส.-อา 
(10.00-17.00 น.)
ปูพื้น  19.00-21.30 น. (DVD)
อ.24+พ.25+พฤ.26+ศ.27 ก.ย.62
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด) 
 ส. 28 + อา. 29 ก.ย. 62
     
รอบ  Ept-12   เพื่อสอบ KU -EPT (รอบ 12-13 ปี 62) เพี่อสอบวันที่ 8 ธ.ค. 62

ลงทะเบียนก่อน 17 พ.ย. 62  ลด 1,000 บ. เหลือ 5,900 บาท
ลงทะเบียน 18-24 พ.ย. ลด 500 บ. เหลือ 6,400 บาท
ลงหลังวันที่ 24 พ.ย. ค่าลงทะเบียนปกติ 6,900 บาท  (งดร่วมกับโปรอื่น)
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ KU-EPT  8 ธ.ค. 62
Ept-12N  ส. & อา.
10.00-17.00 น.
(30 พ.ย.-7 ธ.ค.)
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD)
ส. 30 พ.ย. + อา. 1 ธ.ค. 62
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด) 
 พฤ. 5 ธ.ค. (วันชาติฯ) +  ส. 7 ธ.ค.  62
Ept-12Ev อ.-พฤ. 
(19.00-21.30 น.)
ส.-อา 
(10.00-17.00 น.)
ปูพื้น  19.00-21.30 น. (DVD)
จ.2 + อ..3+ พ 4 +ศ. 6 ธ.ค.62
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด) 
 พฤ. 5 ธ.ค. (วันชาติฯ) + ส. 7 ธ.ค. 62
 
Private คอร์สเรียนส่วนตัว

สามารถเลือก
วัน-เวลาเรียนได้

สอนสด
เรียนที่สถาบัน

20 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 18,900 บ.
30 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 26,900 บ.
40 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 33,900 บ.

(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)
Private เรียนส่วนตัว

สามารถเลือก
วัน-เวลาเรียนได้

(DVD)
เรียนที่สถาบัน
เนื้อหาใน DVD จะประกอบด้วย
ปูพื้นฐาน Grammar + Structure
+ตลุยโจทย์แนวข้อสอบทุกมหาลัย
เช่น Cu-Tep, Tu-Get, NIDA, เกษตร ฯ


ค่าลงทะเบียน 14,900 บ. (32 ชม. )
(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)การรับรองผล

รับรองผล 60%  สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี**
(สอบถามเพิ่มเติม)