ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

ติว KU-EPT ทันสอบรอบ ปี 62

รับรองผล 60%  สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ (English) เพื่อเตรียมสอบปริญญาโท  และปริญญาเอก (ภายในประเทศ) ทุกมหาวิทยาลัย (ทุกคณะ / สาขา) เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก โดยใช้การสอบ  KU-TEST หรือ KU-EPT 

เนื้อหาที่เรียน

ปูพื้นฐาน แกรมม่า ที่ต้องรู้ และเจาะลึก เทคนิคการทำแนวข้อสอบทั้ง 2 Part
Structure & Reading 

โครงสร้างข้อสอบ 80 ข้อ (3 ชม.) สอบ 9.00-12.00 น.
- Structure 40 ข้อ (structure 25 ข้อ+Cloze Test 15 ข้อ)

- Reading Comprehension  40 ข้อ


รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 22 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 5-15 คน


ตารางเรียน

 
 
ผลสอบ คะแนน KU EPT
ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 
Tel. 099-465-3936, 0867864394  Line @thebrightbrain
 
 
    ก่อนดูรอบติว มาดูแนวข้อสอบจริง KU-EPT 2/61 (11 ก.พ. 61)  กันจร้าาา
 
 Reference books are usually arranged alphabetically _____readers can rapidly find information.
        1. if                      2. although                       3. so that                       4. in fact
 
Cutting  dawn  on meat may _______ slim, according to a European study.
        1.  help  you  staying                                   2.  help you stay
        3. to help  you to stay                                  4. helping you stay
 
         We were ______ to have the first live sea-lion pup born and subsequently raised to you adulthood.
          1. thrilling                                                2. thrilled
           3. thrill                                                    4. thriller


ตารางติว KU-EPT  รับรองผล 60% สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***
 
รอบ  Ept-6N   เพื่อสอบ KU -EPT (รอบ 7 ปี 62) เพี่อสอบวันที่ 16 มิ.ย. 62


ลงทะเบียนก่อนวันที่ 19 พ.ค. 62 ลด 500 บาท เหลือ 6,400 บาท
หลัง 26 พ.ค. 62.ค่าลงทะเบียนปกติ 6,900 บาท  (งดร่วมกับโปรอื่น)
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ KU-EPT  16 มิ.ย. 62
Ept-6N  ส. & อา.
10.00-17.00 น.
(1-9 มิ.ย.62)
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD)
ส. 1 + อา. 2 มิ.ย. 62
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด) 
 ส. 8 + อา. 9 มิ.ย.  62
Ept-6Ev อ.-พฤ. 
(19.00-21.30 น.)
ส.-อา 
(10.00-17.00 น.)
ปูพื้น  19.00-21.30 น. (DVD)
อ.4+พ.5+พฤ.6+ศ.7 มิ.ย.62
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด) 
 ส. 8 + อา. 9 มิ.ย. 62
 
Private คอร์สเรียนส่วนตัว

สามารถเลือก
วัน-เวลาเรียนได้

สอนสด
เรียนที่สถาบัน

20 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 18,900 บ.
30 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 26,900 บ.
40 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 33,900 บ.

(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)
Private เรียนส่วนตัว

สามารถเลือก
วัน-เวลาเรียนได้

(DVD)
เรียนที่สถาบัน
เนื้อหาใน DVD จะประกอบด้วย
ปูพื้นฐาน Grammar + Structure
+ตลุยโจทย์แนวข้อสอบทุกมหาลัย
เช่น Cu-Tep, Tu-Get, NIDA, เกษตร ฯ


ค่าลงทะเบียน 14,900 บ. (32 ชม. )
(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)การรับรองผล

รับรองผล 60%  สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี**
(สอบถามเพิ่มเติม)