ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

ติว KU-EPT ทันสอบ 2/61 (8 เม.ย. 61) และ 3/61 (8 ก.ค.61)

รับรองผล 60%  สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ (English) เพื่อเตรียมสอบปริญญาโท  และปริญญาเอก (ภายในประเทศ) ทุกมหาวิทยาลัย (ทุกคณะ / สาขา) เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก โดยใช้การสอบ  KU-TEST หรือ KU-EPT 

เนื้อหาที่เรียน

ปูพื้นฐาน แกรมม่า ที่ต้องรู้ และเจาะลึก เทคนิคการทำแนวข้อสอบทั้ง 2 Part
Structure & Reading 

โครงสร้างข้อสอบ 80 ข้อ (3 ชม.)
- Structure 40 ข้อ (structure 25 ข้อ+Cloze Test 15 ข้อ)

- Reading Comprehension  40 ข้อ


รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 22 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 5-15 คน


ตารางเรียน


       
ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 

Tel. 099-465-3936, 0867864394  Line @thebrightbrain

\                      
                   ก่อนดูรอบติว มาดูแนวข้อสอบจริง KU-EPT 2/961 ล่าสุด 11 ก.พ. 61  กันจร้าาา

        Reference books are usually arranged alphabetically _____readers can rapidly find information.
        1. if                      2. although                       3. so that                       4. in fact


        Cutting  dawn  on meat may _______ slim, according to a European study.
        1.  help  you  staying                                   2.  help you stay
        3. to help  you to stay                                  4. helping you stay


         We were ______ to have the first live sea-lion pup born and subsequently raised to you adulthood.
          1. thrilling                                                2. thrilled
           3. thrill                                                    4. thriller

ตารางติว KU-EPT 2/61 (สอบ 8 เม.ย.61) และรอบ 3/61 (8 ก.ค. 61)
รับรองผล 60% สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***

โปรโมชั่น รอบ ept-1 และ ept-2 

รับส่วนลด 500 บ. เมื่อลงทะเบียนวันนี้-25 มี.ค เหลือเพียง 6,400 บ.
ค่าลงทะเบียน 6,900 บาท (ราคาปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน (KU-EPT) ทันสอบ 8 เม.ย.+8ก.ค.
ept-1 ส.-อา
10.00-17.00 น.
(31 มี.ค.-7เม.ย.)
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD)
ส.31 มี.ค. + 1 เม.ย.61
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด) 
ศ. 6 เม.ย. (วันจักรี) + ส. 7 เม.ย. 61
ept -2 อ,  พฤ.
18.30-21.30 น.
13 มี.ค.-5เม.ย.
ปูพื้น  18.30-21.00  น. (DVD)
อ.13 มี.ค+พฤ. 15 มี.ค.+อ.20 มี.ค.+พฤ.22 มี.ค.
ตลุยโจทย์ 18.30-21.30 น. (สด) 
อ.27 มี.ค.+พฤ.29 มี.ค.+อ.3 เม.ย.+พฤ. 5 เม.ย.61
 
โปรโมชั่น รอบ ept-ss-A,  ept-ss-B, ept-st-C 
รับส่วนลด 1,000 บ. เมื่อลงทะเบียนก่อน 12 พ.ค เหลือเพียง 5,900 บ.
รับส่วนลด 500 บ. เมื่อลงทะเบียนก่อน 13-19 พ.ค เหลือเพียง 6,400 บ.
ค่าลงทะเบียน 6,900 บาท (ราคาปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน (KU-EPT) ทันสอบ 8 ก.ค.
ept-ss-A ส.-อา
เวลาเรียน-->
(26 พ.ค.-9 มิ.ย.)
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD)
ส.26 พ.ค. + อา. 27 พ.ค. 61
ตลุยโจทย์  13.00-17.30 น. (สด) 
ส.2 มิ.ย. + อา. 3 มิ.ย.+ ส. 9 มิ.ย. 61
ept-ss-B ส.-อา
เวลาเรียน-->
(26 พ.ค.-9 มิ.ย.)
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD)
ส.26 พ.ค. + อ. 29 พ.ค. (วันวิสาฯ)
ตลุยโจทย์  13.00-17.30 น. (สด) 
ส.2 มิ.ย. + อา. 3 มิ.ย.+ ส. 9 มิ.ย. 61
ept-st-C ส.-อา
10.00-17.00 น.
(23 มิ.ย.-1 ก.ค.)
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD)
ส.23 มิ.ย. + อา. 24 มิ.ย.61
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด) 
 ส. 30 มิ.ย. + อา. 1 ก.ค. 61
Private สอนสด
เรียนส่วนตัว
เลือกวัน-เวลาเรียนได้
20 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 18,900 บ.
30 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 26,900 บ.
40 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 33,900 บ.
(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)การรับรองผล

รับรองผล 60%  สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี**
(สอบถามเพิ ่มเติม)