ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

MBA KU ม. เกษตรศาสตร์ ปั 62 (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ (English) เพื่อเตรียมสอบปริญญาโท  ทุกมหาวิทยาลัย (ทุกคณะ / สาขา) 

เนื้อหาที่เรียน

ปูพื้น & ตลุยโจทย์
- Structure+Grammar

- Writing Ability (Error Identification) Cu-Tep, Tu-Get, Nida, เกษตร, มหิดล , ม.อื่น ๆ ออกสอบ
- Vocabulary (นักศึกษาจะได้เทคนิคการเดาศัพท์)
    **Cloze Test
- Reading Comprehension (ทุกมหาวิทยาลัยออกสอบ แน่นอน)

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวน 28 ชม.
จำนวนผู้เรียน 8-20 คน

ตารางเรียน


ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 


  ตารางเรียน MBA ม.เกษตรฯ ปี 62
 (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

รับรองผล  สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***
 
มี 4 รอบ
รอบ MBA KU-A1

โปรโมชั่น  ลงทะเบียนก่อน 31 ธ.ค. 61 ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.
หลัง 31 ธ.ค. 61 ค่าลงทะเบียน 7,900 บ. (ราคาปกติ) งดร่วมโปรอื่น ๆ
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ MBA KU ปี  62
 
MBA-KU-A1 อา. & ส.
10.00-17.00 น.
(6-20 ม.ค. 62)
ปูพื้น 10.30-16.30 น. (DVD)
อ. 6 ม.ค. + ส. 12 ม.ค. 62
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด)
อา. 13+ ส. 19 + อา. 20 ม.ค. 62
     
รอบ MBA KU-A2

โปรโมชั่น  ลงทะเบียนก่อน 31 ธ.ค. 61 ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.
หลัง 31 ธ.ค. 61 ค่าลงทะเบียน 7,900 บ. (ราคาปกติ) งดร่วมโปรอื่น ๆ
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ MBA KU ปี  62
MBA-KU-A2 --->>> ปูพื้น 10.30-16.30 น. (DVD)
อ. 6 ม.ค. + ส. 12 ม.ค. 62
ตลุยโจทย์ 18.30-21.30 น. (สด)
พ.16+พฤ.17+ศ.18+ส.19+จ.21+อ.22 ม.ค. 62
     
รอบ MBA KU-ฺB1

โปรโมชั่น  ลงทะเบียนก่อน 31 ธ.ค. 61 ลด 1,000 บ. เหลือ 6,900 บ.
ลงทะเบียน 1-5 ม.ค. 62 ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.
หลัง 5 ม.ค. 62 ค่าลงทะเบียน 7,900 บ. (ราคาปกติ) งดร่วมโปรอื่น ๆ
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ MBA KU ปี  62
MBA-KU-B1 วันเวลา--->> ปูพื้น 19.00-21.30 น. (DVD)
ศ.11+ส.12+จ.14+อ. 15 ม.ค. 62
ตลุยโจทย์ 10.00-17.00 น. (สด)
อา. 13+ ส. 19 + อา. 20 ม.ค. 62
     
รอบ MBA KU-ฺB2

โปรโมชั่น  ลงทะเบียนก่อน 31 ธ.ค. 61 ลด 1,000 บ. เหลือ 6,900 บ.
ลงทะเบียน 1-5 ม.ค. 62 ลด 500 บ. เหลือ 7,400 บ.
หลัง 5 ม.ค. 62 ค่าลงทะเบียน 7,900 บ. (ราคาปกติ) งดร่วมโปรอื่น ๆ
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ MBA KU ปี  62
MBA-KU-ฺฺB2 วันธรรมดา
ตอนเย็น
--->>
ปูพื้น 19.00-21.30 น. (DVD)
ศ.11+ส.12+จ.14+อ. 15 ม.ค. 62
ตลุยโจทย์ 18.30-21.30 น. (สด)
พ.16+พฤ.17+ศ.18+ส.19+จ.21+อ.22 ม.ค. 
     
Private
 
เลือกวัน-เวลาเรียนได้

เรียนส่วนตัว

สอนสด

20 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 18,900 บ.
30 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 26,900 บ.
40 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 33,900 บ.

(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)
Private เลือกวัน-เวลาเรียนได้

เรียนส่วนตัว

(DVD)
เรียนที่สถาบัน
เนื้อหาใน DVD จะประกอบด้วย
ปูพื้นฐาน Grammar + Structure
+ตลุยโจทย์แนวข้อสอบทุกมหาลัย
เช่น Cu-Tep, Tu-Get, NIDA, เกษตร ฯ


ค่าลงทะเบียน 14,900 บ. (32 ชม. )
(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)


แนวข้อสอบ MBA ภ่าคค่ำ และภาคปกติ ปี 61 รอบ 1 ล่าสุดดด (11 มี.ค.61)

ความรู้บริหาร
 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญในระบบการผลิตแบบ Just-in-Time
      1.  Kanban
      2.  Pull system
      3.  Push system
      4.  Small lot size
      5.  Closed supplier-relationship

    ภาษาอังกฤษ
 
From 1982 to  1987 sales of new small boats increased between five and ten percent

annually.
1.  From1982 to 1987 sale of new small boats increased between five and ten percent
annually.
2.  Five to ten percent is the annual increase in sales of sales of new small boats in the year 1982 to 1987.
3. Sales of new small boats have increase annually five and ten percent in the years 1982 to 1987.
4.  Annually an increase of five to ten percent has occurred between 1982 and 1987 in the sale
of new small boats.


คณิตศาสตร์
 สมการเส้นตรง 3x -2y=12  และจุดตัดแกน x และ y
1. ความชันเท่ากับ 32 และจุดตัด x คือ (4,0) และจุดตัดแกน y คือ (0,-6)
2. ความชันเท่ากับ 2/3 และจุดตัด x คือ (4,0) และจุดตัดแกน y คือ (0,-6)
3.  ความชันเท่ากับ -3/2 และจุดตัด x คือ (4,0) และจุดตัดแกน y คือ (0,-6)
4.ความชันเท่ากับ -2/3 และจุดตัด x คือ (4,0) และจุดตัดแกน y คือ (-6,0)
5. ความชันเท่ากับ -3/2 และจุดตัด x คือ (4,0) และจุดตัดแกน y คือ (-6,0)

การรับรองผล

สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***
(สอบถามเพิ่มเติม)