ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

ลัชชา รุ่งเรื่องฐิติกุล (น้องโม) MBA จุฬาฯ, Y_MBA KU สาขาการตลาด ,สปท. KU

MBA จุฬาฯ, Y_MBA KU สาขาการตลาด ,สปท. KU

ที่สถาบันเดอะไบรท์เบรนอาจารย์สอนดีคะ มีเทคนิคการทำข้อสอบ เจ้าหน้าที่ก็เป็นกันเองมากคะ ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันได้ดี แนวข้อสอบก็ตรง
ลัชชา รุ่งเรื่องฐิติกุล (น้องโม)