ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

IELTS 6.5

เรียนที่นี่ได้สอนเกี่ยวกับเทคนิคการทำข้อสอบ ซึ่งสามารถนำไปใช้สอบจริงได้ อย่างเห็นผลครับ โดยเฉพาะในส่วนของ Writing และ Speaking
พิริยะ อารีธรรมศิริกุล