ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

IELTS 7.5

อาจารย์สอนได้ดีมากช่วยให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขั้นครับ
วสี ลีมะทวีกูล