ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 860

ดีใจมากครับที่ได้คะแนนเยอะ เป็นเพราะว่า อาจารย์ที่นี่ใส่ใจเด็ก อาจารย์จะตอบคำถามทุกข้อที่นักเรียนไม่เข้าใจได้อย่างชัดเจนมากครับ นอกจากนี้แบบฝึกหัดที่นี่เยอะมากครับมีการจับเวลาจริงเสมือนอยู่ในห้องสอบ TOEIC และให้ทำเวลาจริงไม่มีความตื่นเต้นและกังวลเลยครับ
ขอบคุณ The Bright Brain มากครับ
ฐิติวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว (Benz)