ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

ตรลา คาระวะวัฒนา (น้องฟิล์ม) คณะวารสารศาสตร์อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 53

คณะวารสารศาสตร์อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 53

อาจารย์สอนดี มีการทบทวนให้ทั้งอธิบายซ้ำเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ถามเวลาไม่เข้าใจ มีการให้การบ้าน/แบบฝึกหัดให้ไปฝึกทำเพือให้เข้าใจและจดจำได้ดีขึ้น เนื้อหาที่สอนครบถ้วนมีการอธิบายยกตัวอย่างในแต่ละพาร์ทของการสอบ มีการเน้นในส่วนที่ควรระวัง ส่วนที่สำคัญ ถ้าตั้งใจเรียน จด Lecture ดีๆ เอากลับไปตั้งใจทำ,ทบทวนที่บ้าน ช่วยให้พัฒนาขึ้นจริง ๆ คะ
ตรลา คาระวะวัฒนา (น้องฟิล์ม)