ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 755

เรียนที่นี่ทำให้ได้ศัพท์ และเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงในการสอบ ประหยัดเวลาได้เยอะจริงๆ คะ
ขนิษฐา รัตน์ประโคน