ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 835

เรียนที่นี้แล้วรู้สึกอบอุ่น พี่ๆ อาจารย์ เป็นกันกันเอง ทำให้เรียนไม่เครียด + สนุก มีวิธีลัด + สังเกตุทำให้สอบได้คะแนนดีๆ
ทายุต ธรรมภาณพินิจ