ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 690

อาจารย์ที่นี่สอนเป็นดันเอง มีเทคนิคให้ง่ายต่อการทำข้อสอบแล้วมีการอัพเดทเทรนข้อสอบอยู่เรื่อยๆ ครับ
ธรรมรงค์ สุวรรณนิกรกุล