ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 830

ขอบคุณ The Bright Brain ค่ะ
แม้เรียนยังไม่จบคอร์ส ที่นี่ก็ทำให้ได้คะแนนตามเป้าได้
ศุภสินี ทองตั้ง