ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 735

อาจารย์สอนดีและเข้าใจง่าย และเทคนิคในการสอน ทำให้จำได้ง่าย และตอนทำข้อสอบ สามารถนำเทคนิคไปใช้โดยไม่สับสน
ต้อง ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้หนูได้คะแนนเยอะ
ณัฏฐนิช คงทน