ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 705

หลังจากมาเรียนแล้วได้เทคนิคในการทำข้อสอบเยอะเลยค่ะ จากที่ได้ไม่ถึง 600 ก็ไปสอบได้ 700 เลยขอบคุณสถาบัน เดอะ ไบรท์ เบรนมากๆ ค่ะ
พรพรรณ วงศ์สาลี