ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC875

สำหรับการสอบโทอิคการเรียนที่นี่มีประโยชน์มากครับ ทั้งในการพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน และ แกรมม่า อาจารย์มีเทคนิคดีๆให้ใช้การในการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ หวังว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ลองด้วยตัวเอง
วรัญญู ตันฑนะเทวินทร์