ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 730

การสอนรวบรัดเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง สอบครั้งแรกก็ได้ 700 เลยค่ะ
สุวัจนา ย่อมมี