ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

IELTS 6.5

ประทับใจวิธีการสอน รูปแบบการสอนที่มีประเด็นครบถ้วน มีข้อแนะนำที่ดี และบรรยากาศเป็นกันเอง เฮฮา เนื้อหาที่สอนนั้นอยู่ในข้อสอบจริงๆ
ภีม เจ๊ะอาลี