ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

IELTS 7.0

ที่นี้อาจารย์เอาใจใส่และเป็นกันเองดีครับ
ขอบคุณ เดอะ ไบรท์ เบรน นะครับ
กฤตณัชพล กฤตมโนรถ