ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

IELTS 6.5

เรียนกับที่ The Bright Brain ดีมากคะ อาจารย์และพี่ๆดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียนดีมาก ช่วยเหลือในการเรียนการสอน มีความเป็นกันเองค่ะ
ณัชชา สุขฉายี