ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

สอบติด Y-MBA KU สาขาการเงิน

ชัชวัลย์ คณางกูร