ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 700

เรียน TOEIC ที่ The Bright Brain แล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ก่อนเรียนได้คะแนน TOEIC 300 กว่า ตอนนี้สอบ TOEIC ได้ 700 คะแนนแล้วค่ะ
อาจารย์ต่างชาติสอนแบบทุ่มเทมาก อาจารย์คนไทยก็สอนเข้าใจง่าย
แนะนำว่าสอนดี ต้องบอกต่อจริงๆค่ะ
คุณธนัญธร เรืองศรี