ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 715

จากที่เรียน TOEIC ที่ The Bright Brain ได้เทคนิคในการทำโจทย์ TOEIC ทั้ง Part Listening และ Part Reading เยอะเลยค่ะ นำตัวอย่างข้อสอบ TOEIC และเทคนิคต่างๆไปฝึกฝน จะช่วยให้ทำข้อสอบ TOEIC ได้คะแนนดี ตามที่หวังไว้เลยค่ะ ขอบคุณ The Bright Brain มากๆ ค่ะ
คุณสุพรรณิการ์ ธรรมนิทัศนา