ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

น้องธนาภรณ์  พูนประสิทธิ์ TOEIC 755

TOEIC 755

เรียนที่นี่สนุกมาก มีหลักแกรมม่าง่ายๆให้จำ ถ้าเราสามารถท่องได้ ก็ไปใช้ในข้อสอบได้ โดยแทบไม่ต้องอ่านโจทย์เลย ช่วยทำให้เราสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลาด้วย
น้องธนาภรณ์ พูนประสิทธิ์