ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC

เรียนกับเดอะไบรท์เบรน สอบครั้งแรกก็ได้เกิน 700 คะแนนแล้วคะ
คุณวรรณระวี คุณวรรณกนก คุณชิดชนก