ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 720 คะแนน

อาจารย์สอนเข้าใจดี หลักสูตรใช้งานได้เหมือนกับนำข้อสอบมาสอนเลยครับ
น้องแฟร๊งค์ ศักยพงษ์ โง่นคำ