ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 815 คะแนน

สอนละเอียดทำให้เข้าใจและให้เทคนิคในการทำข้อสอบดีมากๆ คะ ขอบคุณคะ
คุณ ปรีย์ภัคกร เจาชัยเจริญกุล (น้องนุ้ย)