ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 715 คะแนน

เรียนที่ เดอะ ไบรท์ เบรน คะ อาจารย์ผู้สอนทั้งคนไทย และต่างชาติ สอนดีคะ ตรงประเด็น เข้าใจสุดๆ
น้องเมษ์ เมธิณี ศรีอักขรกุล