ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 805 คะแนน

เรียนที่ The Bright Brain สอนกระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ประทับใจมากๆ ค่ะ
น้องแนน อวิกา ธนสมกุลวัฒน์