ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

TOEIC 715

TOEIC 715

เป็นสถาบันที่ดีมากคะ อาจารย์เป็นกันเอง ทำให้เรียนแล้วไม่เครียดและมีเทคนิคทำให้ทำข้อสอบได้คะแนนที่ดีมากเลย
วัลภา ฐิตเมธากุล (นิ้ง)