ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

สาธิดา ตระกูลโชคเสถียร (น้องจุ๊บ) Toeic 850 คะแนน

Toeic 850 คะแนน

อาจารย์สอนเก่งมากคะและสอนสนุกทำให้ได้ คะแนน Toeic มากกว่าที่คาดหวังไว้มากคะ
สาธิดา ตระกูลโชคเสถียร (น้องจุ๊บ)