ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

ณัฐวีณ์ ฤทธิ์จรูญวงศ์ (กิ๊ฟ) TOEIC 765

TOEIC 765

เรียน Toeic ที่นี้แล้วทำให้รู้เทคนิคการทำข้อสอบอย่างครบถ้วนค่ะ สามารถทำให้ได้คะแนนดีเยอะ ทำข้อสอบได้เร็วทันเวลาอาจารย์มีความตั้งใจสอนดี เอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนค่ะ
ณัฐวีณ์ ฤทธิ์จรูญวงศ์ (กิ๊ฟ)