ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

ชาญชัย จิตตวงศ์พันธ์ TOEIC 780

TOEIC 780

อาจารย์สอนเป็นกันเองดีมาก สนุกพร้อมได้ความรู้ไปจริงใครที่เตรียมสอบToeic แนะนำที่นี่เลยครับ
ชาญชัย จิตตวงศ์พันธ์