ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

อรณิช มนัสบุญเพิ่มพูน (อ้อ) TOEIC 765

TOEIC 765

รู้สึกตัดสินใจถูกแล้วที่มาเรียนกับ สถาบันThe Bright Brain เพราะที่นี่สอนได้เหมือนกับเวลาสอบจริง จากเดิมก่อนเรียนได้คะแนนไม่ถึง 500 แต่พอเรียนที่นี่แค่ไม่ถึง 2 สัปดาห์ แล้วกลับไปสอบคะแนนก็ขึ้นมาเกือบ 300 คะแนน ขอขอบคุณThe Bright Brain มากๆ ค่ะ
อรณิช มนัสบุญเพิ่มพูน (อ้อ)