ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

นิติสิทธิ์ สุทธิไสย (น้องโอ) Toeic 700 คะแนน

Toeic 700 คะแนน

ได้มาเรียนที่สถาบันเดอะไบรท์เบรน ตั้งแต่ Smart-I แล้ว ได้เทคนิคต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งตอนสอบ Toeic ก็ได้มาเรียนที่นี่ ได้เทคนิคในการทำข้อสอบ...
นิติสิทธิ์ สุทธิไสย (น้องโอ)