ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

วีระพล มนต์แก้ว (น้องพล) Y-MBA KU ปี 52

Y-MBA KU ปี 52

รู้สึกประทับใจมากๆ ครับที่ได้มาเรียนที่สถาบันนี้ และขอขอบคุณอาจารย์พี่ประชาสัมพันธ์และทีมงานเดอะไบร์ทเบรนทุกท่านที่มีส่วน ทำให้ผมได้ประสบกับสิ่งที่ผมได้หวังและตั้งใจไว้ คือการที่สามารถสอบเข้า Young Executive MBA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากในอนาคตผมมีความจำเป็นที่จะต้องความรู้ หรือคำปรึกษาเพิ่มเติมที่จะต้องมารบกวนสถาบันนี้อีกผมจะได้รับความร่วมมือ และความรู้สึกเช่นนี้อีกนะครับ
วีระพล มนต์แก้ว (น้องพล)