ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

ธนพร ดำรงสุกิจ  MBA KU ภาคปกติ ปี 52

MBA KU ภาคปกติ ปี 52

อาจารย์ให้แนวทางการทำข้อสอบ และเทคนิคการทำข้อสอบทำให้เวลาสอบจริงง่ายขึ้น ต้องขอบคุณอาจารย์มาก ๆ คะ
ธนพร ดำรงสุกิจ