ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

ชัชวัลย์ คณางกูร (น้องโอ) Y-MBA KU สาขาการเงิน

Y-MBA KU สาขาการเงิน

ประทับใจเดอะไบรท์เบรนมาก รวมทั้งพี่ ๆ ประชาสัมพันธ์และ ทีมงานทุกคนคะ
ชัชวัลย์ คณางกูร (น้องโอ)