ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

เชาวลิต จันทร์จู MIS Cu ปี 52

MIS Cu ปี 52

มาเรียนที่นี่ทำให้ได้เทคนิคดี ๆ ในการทำข้อสอบและความรู้เพิ่มเติมจากที่เคยอ่านเองอีกทั้งยังสอนเนื้อหาครอบ คลุมในการสอบ ต้องขอขอบคุณมาก ๆ ครับ
เชาวลิต จันทร์จู