ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

พิมพ์พจนาถ ปริญภัทร์ภากร (น้องบิ๊ก) Ielts 7.0

Ielts 7.0

อาจารย์สอนเทคนิคการจำและการทำข้อสอบใน Part ต่างๆ ได้ดีค่ะ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตอนสอบได้มีความรู้สึกว่า อาจารย์ที่นี่มีความตั้งใจในการสอนมาก บรรยากาศการเรียนที่นี่ก็อบอุ่นเป็นกันเองคะ
พิมพ์พจนาถ ปริญภัทร์ภากร (น้องบิ๊ก)