ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

เหมือนวาส พลธนะ (น้องอายส์) ม.ธรรมศาสตร์ โครงการรับตรงคณะพาณิชย์ (Smart-I)

ม.ธรรมศาสตร์ โครงการรับตรงคณะพาณิชย์ (Smart-I)

อาจารย์สอนดีมาก ๆ คะ มีเทคนิคการทำข้อสอบเยอะมาก อีกทั้งยังเอาใจใส่เป็นอย่างดี สอนสนุก พี่ ๆ ที่สถาบันฯ ก็น่ารักเป็นกันเองคะ
เหมือนวาส พลธนะ (น้องอายส์)