ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

ชาย ตันกำเหนิด (น้องชาย) Y-MBA Tu และ Y-MBA Ku ปี 51

Y-MBA Tu และ Y-MBA Ku ปี 51

การเรียนที่นี่ทำให้ผมประหยัดเวลา อีกทั้ง อาจารย์ยังให้แนวทางต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ทำข้อสอบ
ชาย ตันกำเหนิด (น้องชาย)