ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

ชนิกา วิไลรัศมี (น้องส้ม) YMBA Ku ปี 51

YMBA Ku ปี 51

เดอะไบร์ทเบรนมีคณะอาจารย์ที่สอนและอธิบาย เข้าใจง่าย มีแนววิธีการสอนที่มีเทคนิคต่างๆ ทำให้เราอ่านหนังสือได้กระชับและเร็วขึ้น รวมถึงมีอาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายท่านที่มีความสามารถและให้คำแนะนำที่ ดีส่วนพี่ๆ เจ้าหน้าที่ก็ใจดีเป็นกันเองรวมถึงดูแลใส่ใจดีมากและจากประสบการณ์ที่เปิดมา นานจึงมีแนวข้อสอบที่ครอบคลุม มากขึ้นและยังมีหลักสูตรต่างๆ ให้เลือกมากมายให้เลือกเรียน
ชนิกา วิไลรัศมี (น้องส้ม)