ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

จีรศักดิ์ สุทธาดล(บอล), พันธิตา ศรีหมื่นไวย (หวาย) MBA Ku ภาคปกติปี 51

MBA Ku ภาคปกติปี 51

อาจารย์สอนสนุกและมีเทคนิคการทำโจทย์ ได้อย่างรวดเร็ว อาจารย์น่ารักมากเลยคะ คิดไม่ผิดจริง ๆ ที่เลือกมาเรียนที่นี่
จีรศักดิ์ สุทธาดล(บอล), พันธิตา ศรีหมื่นไวย (หวาย)