ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

สุกฤต ขาวสว่าง (น้องโย) นิด้าภาคปกติ

นิด้าภาคปกติ

บรรยากาศการเรียนที่นี่ เป็นกันเอง อบอุ่นและอาจารย์ก็มีวิธีคิดหลากหลายแบบ ทำให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้น รู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วที่มาเรียนที่นี่
สุกฤต ขาวสว่าง (น้องโย)