ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

ปัณวัฒน์ คงดิศ (น้องไอซ์) MBA นิด้า ภาคปกติ MABE Cu เศษฐศาสตร์ Inter ปี 51

MBA นิด้า ภาคปกติ MABE Cu เศษฐศาสตร์ Inter ปี 51

อาจารย์สอนเนื้อหาครอบคลุมและมีแบบฝึกหัด รวมถึงการบริการและบรรยากาศที่ดีครับ
ปัณวัฒน์ คงดิศ (น้องไอซ์)