ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

นิชนันท์ วงใหญ่ (น้องแอมป์) Nida Flex Mba ปี 51

Nida Flex Mba ปี 51

ขอขอบคุณ อ.ทุกท่านที่ The BrightBrain ประทับใจทั้ง Gmat และ Eng อ.มีหลักในการสอนทำให้เข้าใจง่ายนำไปใช้ในการสอบและเรียนปริญญาโทได้ด้วย นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีแนวข้อสอบให้ฝึกทำมากมายซึ่งหากมีข้อสงสัยสามารถนำ มาถาม อ.ได้ และพี่ๆเจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใส
นิชนันท์ วงใหญ่ (น้องแอมป์)