ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

จักรพันธ์ จิตต์เจริญธรรม (น้องหนึ่ง) นิด้าภาคปกติ ปี 51

นิด้าภาคปกติ ปี 51

ประทับใจที่นี่ครับ พวกพี่ ๆ พนักงานเป็นกันเองมาก ส่วนอาจารย์สอนดีมากครับ สอนเรื่องยาก ๆ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
จักรพันธ์ จิตต์เจริญธรรม (น้องหนึ่ง)