ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

ยสวดี โคว้คาศัย NIDA ภาคปกติ ปี 50

NIDA ภาคปกติ ปี 50

มาเรียนที่นี่ทำให้ได้เทคนิคดีๆ ในการสอบและความรู้เพิ่มเติมจากที่เคยอ่าน อาจารย์ก็เป็นกันเองกับนักศึกษา ทำให้เรียนแล้วสนุก ไม่เครียดคะ
ยสวดี โคว้คาศัย