ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

พิมพ์ชนก เกตุสุวรรณ (น้องหวาน) Smart I ปี 50 (บัญชี 5 ปี)

Smart I ปี 50 (บัญชี 5 ปี)

ดีมากคะ สอนเข้าใจดีได้ทั้งเทคนิคและ วิธีคิดหลายอย่างทำให้ทำข้อสอบได้ทัน เวลาและที่สำคัญเนื้อหาและแนวข้อสอบ ของสถาบันฯ มันตรง คะแนนจาก 50 ขึ้น เป็น 70 คะแนนเลยค่ะ
พิมพ์ชนก เกตุสุวรรณ (น้องหวาน)