ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

ปิติการต์ จันทคุณ (การ์ตูน) นิด้าภาคปกติ ปี 50

นิด้าภาคปกติ ปี 50

รู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาเรียนที่นี่ และพูดได้ว่าที่สอบติดนิด้านั้น ทางสถาบันฯมีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก
ปิติการต์ จันทคุณ (การ์ตูน)