ผลคะแนนสอบและความเห็นของนักเรียน

กฤษดา เครือวงษ์ MBA KU ภาคปกติปี 49

MBA KU ภาคปกติปี 49

ประทับใจทั้ง 2 วิชา นอกจากจะใช้ในการสอบแล้วยังต้องใช้ในการเรียนของ ป.โทให้รู้ว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญ ส่วนA.สอนหลักในการทำข้อสอบซึ่งบางข้อสอบไม่สามารถมองได้ทางตรงหรือมองได้ แต่ก็ช้า A.สอนวิธีคิดอีกแบบหนึ่ง ซึ่งทำข้อสอบได้เร็วมากขึ้นสอนว่าข้อสอบของแต่ ม.ส่วนมากจะออกอะไรทำให้อ่านได้ตรงและสอบได้ในที่สุด
กฤษดา เครือวงษ์